Z anketo Izgovor v knjižni slovenščini, ki je namenjena vsem govorcem in govorkam slovenščine, želijo pridobiti podatke o izgovoru nekaterih besed v knjižni slovenščini. Izpolnjevanje ankete traja približno deset minut.  Vabljeni k izpolnjevanju.

Izsledki doslejšnjih anketnih raziskav so bili uporabljeni pri pripravi tretje izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ) in v prispevku Glasoslovne raziskave pri pripravi splošnega razlagalnega slovarja.

Vir: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

(Skupno 58 obiskov, 1 današnjih obiskov)