Vlada je na svoji 146. redni seji 31. 8. 2017 med drugim sprejela tudi Arhitekturno politiko Slovenije”Arhitektura za ljudi” (.pdf), in sicer v skladu z nacionalnim programom za kulturo, v katerem je kakovostna arhitektura prepoznana kot ena izmed samostojnih področji širšega javnega interesa na področju kulture, ki potrebuje politiko varstva in razvoja.

»Med zvrstmi umetnosti je arhitektura edina, ki zadeva vsakega posameznika in je v javnem interesu. Zato je nujno treba dvigniti zavest o prostorskih vrednotah in etičnih posegih v prostor ter zagotoviti kakovostno urejen prostor tudi za zanamce. Pomemben prispevek k temu sta vzgoja in izobraževanje o arhitekturi in grajenem prostoru, ki naj bosta vključena v šolski sistem v čim bolj zgodnji dobi odraščanja. Zagotoviti je treba sistemsko vključevanje vzgoje in izobraževanje o arhitekturi, saj bomo le tako vzgojili ozaveščene, ustvarjalne in aktivne državljane.«

Cilji arhitekturne politike so skladni z aktualnimi evropskimi razvojnimi politikami: kakovostna arhitektura, pametna rast, trajnostna razvoj in vključujoča arhitektura. 

Vsebina arhitekturne politike in zlasti razvojne pobude se ravnajo po usmeritvah obstoječe finančne perspektive EU, sledijo pa naslednjim razvojnim izzivom: kakovostna arhitektura je zdrava, varna, do okolja prijazna in ekonomična; inovativna arhitektura je spodbuda za gospodarsko rast in blaginjo ljudi; urejena dejavnost arhitekture je pogoj za uresničitev njene ustvarjalne in povezovalne moči; kulturna dediščina je aktivno vključena v današnje razvojne izzive, saj tvori jedro trajnostne družbe in nacionalne kulturne identitete; arhitektura javnih zgradb in javnih površin je zgled in spodbuda za javne in zasebne investicije; mednarodni prostor je za arhitekturo pomembno področje razvoja in priložnosti. 

Arhitekturna politika predstavlja okvir za dolgoročno razpravo o nacionalni arhitekturni politiki in je podlaga za sprejem zakonodaje, ki bo imela neposredni vpliv na kakovostno oblikovan prostor in arhitekturo. Izvajanje arhitekturne politike bo spremljalo koordinacijsko telo, ki ga bo imenovala Vlada RS.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


(Skupno 191 obiskov, 1 današnjih obiskov)