Predstavitve s konference Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi
Diagnostični pripomočki za ocenjevanje bralne pismenosti in oblikovanje modela bralne pismenosti

Uradni list RS št. 85/2011 z dne 25. 10. 2011
Uradni list RS št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list RS št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list RS št. 88/2011 z dne 4. 11. 2011
Uradni list RS št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
EUR-Lex, oktober 2011
Javna obravnava osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah – redni postopek

Otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije in druge pravice… po 1. 1. 2012
Iz leta v leto več sredstev za štipendije
Posebno poročilo o tem, ali sta program „mleko za šole“ in sistem razdeljevanja sadja v šolah uspešna
Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov
Evidentiranje predlogov za člane Državne komisije za splošno maturo
Dosežki MVZT v času od decembra 2008 do oktobra 2011
CNVOS Uradu RS za mladino: dodatno kvantificiranje razpisnih meril predstavlja tveganje za kakovost rezultatov in učinkov projektov

Predlog soglasja k Rebalansu programa dela in finančnemu načrtu Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2011
Državni zbor sprejel Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014«
Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene
Javni razpis pripravniških mest v šolah za leto 2012
Razpis programov za izpopolnjevanje
Razpis priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2011

Nova študija trendov mobilnosti študentov in profesorjev po naročilu Evropske komisije
Info dan in seminar VŽU Erasmus centralizirane akcije in Jean Monnet
Sredstva za pripravljalne obiske – Comenius
Razpis 2012 evropskega program Tempus IV
Razpis za projekte Jean Monnet
Predstavitev akcije Comenius šole gostiteljice
Predstavitev akcije Comenius asistenti
Delavnici: Priprava končnega poročila Erasmus individualna mobilnost 2010
Novo vodstvo na CMEPIUS-u

Seminar “Učna mobilnost in zaposljivost mladih: Strategije mednarodnega sodelovanja na lokalni ravni”
Seminar šolskega polja: Mednarodno rangiranje ustanov v visokem šolstvu, 23. november
Mednarodna konferenca o delovni aktivnosti starejših zaposlenih v Evropi
Letni posvet o izobraževanju odraslih 2011 – Razmislek o vrednotah v globalni družbi, 15. in 16. november
133. seja Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje
Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva
Slavnostna podelitev mojstrskih diplom
eTwinning delavnica za začetnike na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna

SURS: Prebivalstvo, podrobni podatki, 1. julij 2011 – končni podatki
SURS: Aktivno prebivalstvo, september 2011 – končni podatki
SURS: objavljeni prispevki na dan 28. 10. 2011
SURS: Dijaški in študentski domovi ter druge ustanove, ki študentom omogočajo bivanje, šolsko leto 2010/2011 – končni podatki
Raziskovalno-razvojna dejavnost 2010 – začasni podatki
Posvet o partnerstvu med akademsko sfero in gospodarstvom
Dr. Igor Lukšič: »Znanost se ne more podrediti logiki profita.«
Nova spletna stran o ekonomiji izobraževanja v Evropi
Družboslovno in humanistično raziskovanje nujno za prihodnost Evrope – podpišite odprto pismo komisarki EU za raziskovanje in inovacije

Priporočilo Varuha človekovih pravic
Delavsko-punkerska univerza vabi k vpisu v 15. letnik z naslovom: Financializacija
Dijaška organizacija Slovenije poslala odprto pismo strankam
Slovenska delegacija na 36. zasedanju Generalne konference UNESCO in delovanje Slovenske nacionalne komisije za UNESCO
UNESCO za članstvo Palestine
Septembrska številka glasila ADEES

Imenovan nov prorektor UM za študentska vprašanja
UM: Nagrajenci ob rektorjevem dnevu
Podpis pogodbe o prenosu lastništva Servitskega samostana z MVZT na Univerzo na Primorskem

(Skupno 131 obiskov, 1 današnjih obiskov)