Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja ažuriran seznam izbranih izvajalcev Vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: izvajalci VKO). Na seznam izbranih izvajalcev VKO so se uvrstili tisti, ki so vlogo na Javni razpis za izbor izvajalcev Vseživljenjske karierne orientacije v okviru programa »Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene« poslali najkasneje do 1. 9. 2012 in so za izbrane sklope, v skladu z merili, določenimi v Javnem razpisu za izbor izvajalcev VKO, dosegli najmanj 25 točk.

Celoten seznam z nazivi izvajalcev VKO in sklopi, v okviru katerih lahko izvajajo aktivnosti, najdete na povezavi: seznam izvajalcev VKO.

Vlagatelji, ki so bili izbrani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce in zaposlene, objavljenem 17. 2. 2012 v Uradnem listu RS št. 12/12, morajo za izvedbo storitev VKO izbrati izvajalce VKO iz seznama in z njimi s pogodbo določiti medsebojne pravice in obveznosti.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 16. 11. 2012

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)