Realni padec BDP za leto 2009 po redni letni reviziji ocenjen na 8,1-odstotka, pred revizijo na 7,8-odstotka

Redna letna revizija BDP 2006-2009

Z redno letno oceno je vrednost bruto domačega proizvoda (BDP) za obdobje 2006-2009 v tekočih cenah revidirana samo za leti 2008 in 2009, v letih 2006 in 2007 pa so vrednosti BDP ostale nespremenjene. Nominalna vrednost BDP za leto 2008 je po reviziji ocenjena na 37.305 milijonov EUR in je za 0,5 % višja kot pred revizijo (37.135 milijonov EUR). BDP za leto 2009 je po prvi redni letni oceni znašal 35.384 milijonov EUR ali za 1,4 % več, kot je bila prva ocena po četrtletnih računih (34.894 milijonov EUR). V letu 2009 je bil BDP v tekočih cenah nominalno za 5,1 % nižji kot v letu prej.

Ocena stopenj gospodarske rasti v letu 2006 in v 2007 se je po manjših korekcijah oziroma uskladitvah posameznih deflatorjev povečala za 0,1 odstotne točke (v letu 2006 na 5,9 %, v letu 2007 pa na 6,9 %). Zaradi revizije nominalne vrednosti BDP v letu 2008 je bila nova stopnja gospodarske rasti za to leto ocenjena na 3,7 %, to je za 0,2 odstotne točke več kot pred revizijo. V cenah preteklega leta je bil BDP za leto 2009 ocenjen na 34.272 milijonov EUR ali v obsegu za 8,1 % manj, kot pa je BDP znašal v letu 2008 (37.305 milijonov EUR).

Celotna novica: SURS, 31. 8. 2010

(Skupno 49 obiskov, 1 današnjih obiskov)