Ministrstvo za okolje in prostor izdaja mesečni bilten E-Natura 2000, ki prinaša zanimive in v šoli uporabne prispevke o urejanju prostora.
Najboljšo podobo o biltenovi vsebini dajejo naslovi julijske številke:

 • Projekti LIFE – razpis za sofinanciranje v 2016
 • Posvet Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000
 • Velike zveri – konec prekmejne paradigme?
 • Projekt LIFE za manj negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih
 • Vidni pozitivni učinki košnje travnikov na Goričkem
 • Priročnik o varstvu sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic
 • Priročnik o reševanju konfliktov med človekom in velikimi zvermi
 • Potomec volka Slavca
 • Bogastvo kočevskih gozdov
 • Poplavni gozdovi ob Muri
 • Spletna stran za prijavitelje projektov LIFE
 • Pogledi na program LIFE
 • Pomoč pri iskanju partnerjev za projekte LIFE
 • Seznam invazivnih tujerodnih vrst
 • Poročilo o financiranju Nature 2000

Posebne biltenove rubrike so Branje, Narava na kratko, Predavanja, Vodeni izleti  in naravovarstvene akcije in Napovednik.

Vir in celotni prispevek: SIO, 1. 8. 2016

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)