Znanje naravoslovja in matematike je eden ključnih predpogojev za vzpon do vrhunskih izobraževalnih dosežkov, obenem pa je tudi nujno za uspešno delovanje posameznika v vsakdanjem življenju. Tokrat bo na to temo 11. in 12. decembra 2012 potekala nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike.
Cilji konference so:

  • predstaviti trenutno stanje in trende na področju znanja naravoslovja in matematike v Sloveniji, Evropi in po svetu;
  • spodbuditi razpravo o možnostih za dvig kakovosti pouka naravoslovja in matematike;
  • omogočiti udeležencem, da nove ideje, izkušnje in rezultate nacionalnih in mednarodnih preverjanj znanja uporabijo za refleksijo o lastnem strokovnem delu in za profesionalni razvoj.

Konferenca ima pester program, ki si ga lahko ogledate na spletni strani konference: www.zrss.si/nama2012/. Uvodni dogodek konference bo predstavitev rezultatov Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja – TIMSS 2011 in Mednarodne raziskave bralne pismenosti – PIRLS 2011. Na konference bo omrežje Eurydice predstavilo najnovejši evropski primerjalni študiji o naravoslovnem in matematičnem izobraževanju.

Vsi tisti, ki se na konferenco niste uspeli prijaviti, jo lahko spremljate videokonferenčno na naslovu https://vox.arnes.si/gimnm_si-nama2012/.

(Skupno 66 obiskov, 1 današnjih obiskov)