Po ugotovitvah poročila Evropske komisije o pogojih za učitelje in vodstvene delavce šol v 32 državah so uvajalni programi, katerih namen je novim učiteljem zagotavljati osebno podporo in svetovanje, zdaj obvezni v 15 državah EU (Avstrija, Ciper, Estonija, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Malta, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska in Združeno kraljestvo) ter na Hrvaškem in v Turčiji. Čeprav se ti programi razlikujejo glede na način organizacije, si vsi prizadevajo, da bi novincem pomagali pri prilagajanju na učiteljski poklic in zmanjšali verjetnost, da bi zgodaj opustili poklic.

„Dober učitelj lahko pomembno vpliva na otrokovo prihodnost,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „Zato pozivam vse države članice, naj izboljšajo usposabljanje in podporo učiteljem, da bi lahko na svoji poklicni poti v celoti izkoristili svoje sposobnosti, zagotovili visoko raven poučevanja in oblikovali inovativne učne metode, s katerimi bi mladim dali znanje in veščine, ki jih potrebujejo za sodobno življenje.“

Večina držav EU je opredelila kompetence, ki jih morajo imeti učitelji, da se lahko zaposlijo in napredujejo v učiteljskem poklicu. Te so: pedagoško znanje, delo v skupini, smisel za delo z ljudmi in strokovno znanje. Ta „okvirni seznam kompetenc“ je podlaga za začetno izobraževanje učiteljev v vseh, razen 8 državah in regijah (Belgija — nemško govoreča skupnost, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Finska, Islandija, Lihtenštajn in Slovaška).

Večina od 5 milijonov učiteljev v Evropi mora delati vsaj 35-40 ur na teden. Delo učitelja med drugim obsega poučevanje, prisotnost v šoli ter pripravo na pouk in ocenjevanje. Število ur učne obveznosti je zelo različno: v predšolskem izobraževanju je običajno večje kot na višjih stopnjah. Učna obveznost v osnovni in srednji šoli povprečno znaša 20 ur.

V približno tretjini evropskih držav morajo biti učitelji prisotni v šoli približno 30 ur na teden. Na Portugalskem, Švedskem, v Združenem kraljestvu (Anglija, Wales in Severna Irska) in Norveškem število ur učne obveznosti ni določeno ter v srednješolskem izobraževanju na Cipru, v predšolskem izobraževanju pa na Islandiji. V Nemčiji, Grčiji, Španiji, Cipru, Luksemburgu, Malti, Portugalskem, Romuniji in Sloveniji se učiteljem po določeni delovni dobi število ur učne obveznosti zmanjša.

V Evropi je večina učiteljev starejših od 40 let. V Bolgariji, Češki, Nemčiji, Estoniji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Norveškem in Islandiji je skoraj polovica učiteljev starejših od 50 let. Učiteljev, mlajših od 30 let, je zlasti malo v Nemčiji, Italiji in na Švedskem.

V večini držav članic EU je najnižja osnovna plača učitelja v obveznem izobraževanju (osnovna šola in srednja šola) nižja od BDP na prebivalca. Dodatki, ki lahko občutno zvišajo neto plačo učitelja, se običajno izplačajo za nadure ali dodatne obveznosti. Samo polovica držav, vključenih v poročilo, učiteljem izplačuje dodatke na podlagi dobre pedagoške uspešnosti ali učnih dosežkov učencev.

Vir: Evropska komisija, 24. 4. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)