Na speltni strani MVZT je objavljena povratna informacija o 4. seji in delavnici Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov z dne 14. julija 2010.

Na delavnici je bilo predstavljeno nacionalno ogrodje kvalifikacij z vidika mednarodne primerljivosti in mednarodno veljavnih klasifikacij izobraževanja (ISCED 97, ISCED 11) ter primerljivosti nacionalne klasifikacije KLASIUS (Tatjana Plevnik, MŠŠ), delo januarja imenovane Vladne medresorske delovne skupine za pripravo Slovenskega ogrodja kvalifikacij (Urška Marentič, CPI) in znotraj te, delo in načrti ter ugotovljena odprta vprašanja skupine ekspertov za pripravo strukture, ravni in opisnikov za Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki je začela z delom junija letos (dr. Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem).

Predstavljen je bil tudi primer opisa kvalifikacij za področje energetike, kot izhodišče za prenovo/pripravo študijskega programa oz. modulov (Janez Dekleva, GZS s sodelavci). Po razpravi je bila v nadaljevanju delavnice predstavljena in obravnavana tudi problematika uvajanja oz. vzpostavitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij na visokošolskih ravneh (Irena Kuntarič Hribar, MDDSZ).  
 

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)