S strokovnim posvetom z naslovom Mednarodne raziskave znanja učencev in dejavnosti za izboljšanje pismenosti učencev so želeli Pedagoški inštitut, Ministrstvo za šolstvo in šport, predstavniki pedagoških fakultet, Zavoda za šolstvo in šport, Republiškega izpitnega centra ter ravnatelji in učitelji osnovnih šol opozoriti na razlike v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti pri učencih in dijakih, hkrati pa so želeli predstaviti Nacionalno strategijo za bralno pismenost in predloge za konkretno politično akcijo, s katero bi lahko izboljšali trenutne razmere.

»Slovenija je med tistimi državami, kjer je napredek v bralni pismenosti največji, vendar pa po absolutnem dosežku zaostajamo za večino evropskih držav,« so na Pedagoškem inštitutu zapisali v sporočilo za javnost. Ta napredek ni rezultat načrtne strategije za povečanje vseh vrst pismenosti na nacionalni ravni, zato so se na Pedagoškem inštitutu odločili pripraviti več dejavnosti, katerih cilj je ozaveščanje javnosti o težavah in možnih rešitvah trenutnih razmer. Raziskovalci se zavedajo, da je treba delati na vseh ravneh: na ravni šolske infrastrukture, izbora in kakovosti učnih besedil, strokovne usposobljenosti učiteljev in motiviranosti učencev. Pri tem je glavni cilj prispevek bralne pismenosti k splošnemu družbenemu razvoju, pri čemer rezultati mednarodnih raziskav zagotavljajo kakovostno in zanesljivo uporabno povratno informacijo.

Dr. Eva Klemenčič, raziskovalka na Pedagoškem inštitutu in ena izmed organizatork posveta, je povedala: »Ugotavljam, da je posvet presegel naša pričakovanja, kajti interes udeležencev je bil večji kot je bilo pričakovati. Jasno je postalo, da se v Sloveniji zavedamo problema bralne in drugih pismenosti, pri identifikaciji česar so nam v pomoč tudi rezultati mednarodnih raziskav znanja, v katerih Slovenija sodeluje. Na posvetu smo sprejeli skupno izjavo sodelujočih, ki pomeni prve zametke nacionalne strategije na tem področju. Zelo se veselimo regijskih srečanj, ki jih trenutno pripravljamo, kajti na teh bomo imeli priložnost praktičnega preizkušanja strategij, ki lahko prispevajo k izboljšanju bralne pismenosti učencev.«

Posvet Pedagoškega inštituta je le prvi v nizu dejavnosti, ki bodo potekale do konca letošnjega leta. Avgusta in ob koncu leta namerava inštitut v sodelovanju z Zavodom za šolstvo izpeljati devet regijskih srečanj za učitelje z naslovom Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku, oktobra pa bo na nacionalni ravni Ministrstvo za šolstvo in šport (Urad RS za šolstvo – Eurydice) v sodelovanju z Zavodom za šolstvo in Pedagoškim inštitutom organiziralo dvodnevno nacionalno konferenco o bralni pismenosti.

Vir: SVIZ, 13. 6. 2011

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)