V območni enoti Zavoda RS za šolstvo že drugo leto poteka razvojna naloga Spodbujanje bralne pismenosti. V njem sodeluje 10 osnovnih šol, v katerih so razvojni timi nosilci dejavnosti za spodbujanje branja z razumevanjem in učenja z branjem. Zavodovi pedagoški svetovalci občasno obiščejo šole in skupaj z učitelji iščejo možnosti za pouk, ki bi vseboval več branja.

Štirikrat letno se timi srečajo na skupnem izobraževanju, ki je sestavljeno iz treh delov: predavanja o bralni problematiki, predstavitev dobrih primerov pouka, dogovoru o nadaljnjem delu in razširjanju dobrih zamisli med ostale učitelje in šole.

11. oktobra je v Ljubljani predavala Marja Bešter Turk s Pedagoške fakultete v Ljubljani. Za izhodišče ji je bila mednarodna raziskava PISA. Nanjo je navezala bralno pismenost kot sporazumevalno zmožnost.

Vir: ZRSŠ, 13. 10. 2016

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)