Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem Prvi izziv. Izvaja se v okviru novega, istoimenskega programa, ki je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih do 30. leta.

Predvidenih je 1.240 subvencioniranih zaposlitev brezposelnih mladih, skupaj s trimesečno poskusno dobo. V ta namen je za obdobje 2012–2014 na voljo 9 milijonov EUR, ki jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javno povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 1. 6. 2013. Takrat se izteče končni rok, do katerega delodajalci lahko predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih. Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, in izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in vključuje tudi trimesečno poskusno delo. Subvencija za zaposlitev s polnim delovnim časom znaša 7.250 EUR. Vsebuje 2.250 EUR za poskusno dobo 3 mesecev in 5.000 EUR za nadaljnjih 12 mesecev do izteka obdobja subvencionirane zaposlitve. Prvi del subvencije se delodajalcem izplača po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom, drugi del pa po uspešno opravljenem poskusnem delu.

Za zaposlitev s krajšim delovnim časom se izplača sorazmerno nižja subvencija (oziroma njen sorazmerno nižji prvi del, če se zaposlitev zaključi z opravljeno poskusno dobo). Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci najprej prijaviti prosto delovno mesto pri območni službi Zavoda, lahko tudi s pomočjo eStoritev, ki so dosegljive na Zavodovi spletni strani. Po prijavi prostega delovnega mesta Zavod napoti k delodajalcem brezposelne mlade iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Na podlagi tega delodajalci izberejo ustrezne kandidate.

Po opravljenem izboru kandidata lahko delodajalci predložijo ponudbo za subvencionirano zaposlitev na območno službo Zavoda, ki je pristojna glede na njihov sedež. Delodajalci, katerih ponudbe so izbrane na javnem povabilu, z Zavodom podpišejo pogodbo o dodelitvi sredstev. Vsem, ki jih zaposlijo s pomočjo subvencije, morajo zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Brezposelni mladi, ki se želijo vključiti v program in izpolnjujejo pogoje za vključitev, se o tej možnosti lahko pogovorijo z osebnim svetovalcem na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Poleg obstoječih ukrepov je program Prvi izziv novost med ukrepi aktivne politike zaposlovanja program. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve želimo s prenovo ukrepov aktivne politike zaposlovanja vplivati na zmanjšanje obsega števila brezposelnih. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je v trenutnih gospodarskih razmerah pomembno, še zlasti zaradi napovedi, da bo trend gibanja brezposlenih neugoden. Skupno je za izvajanje ukrepe aktivne politike zaposlovanja je v letu 2012 namenjenih 79.012.820 evrov.

Več informacij o javnem povabilu Prvi izziv

Vir>> novica MDDSZ

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)