Na spletišču ministrstva za delo je z dne 18. 5. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o stanju brezposelnosti v Sloveniji.

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 27.665 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 4.246 oseb oziroma 13,3 % manj kot aprila 2014.

V primerjavi s predhodnim mesecem se je brezposelnost mladih znižala za 1.348 oseb oziroma za 4,6 %. V letošnjem letu (januar – april) se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 11.068 mladih, kar je 15 % manj kot v enakem obdobju preteklega leta. 8.973 brezposelnih mladih je v tem obdobju dobilo delo. V programe aktivne politike zaposlovanja se je v prvih štirih mesecih vključilo 5.165 mladih.

V zadnjem obdobju je bilo za spodbujanje zaposlovanja in čim hitrejši prehod iz izobraževanja v zaposlitev opravljeno veliko dela in izvedenih ukrepov za mlade. Tako sistemskih, dolgoročnih, kot tudi kratkoročnih. Če omenimo samo nekaj ključnih ukrepov:
– okrepitev svetovalnega dela z mladimi brezposelnimi na ZRSZ;
– izvajanje ukrepov Jamstva za mlade (Usposabljanje na delovnem mestu, Delovni preizkus za mlade, Podjetno v svet podjetništva, Mentorstvo za mlade, Subvencije za prvo zaposlitev, Iz faksa takoj praksa,…);
– interventni ukrep oprostitev plačila prispevkov delodajalca; Delodajalci lahko na podlagi interventnega zakona uveljavijo olajšavo, če za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let. V tem primeru je delodajalec za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov delodajalca. Olajšavo lahko delodajalci uveljavljajo do konca leta 2015.
– nadgradile so se storitev vseživljenjske karierne orientacije, e-storitve in storitve informiranja in obveščanja javnosti;
– ZRSZ je nadgradil in povečal sodelovanje z delodajalci.

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)