Mobilnost lahko pomaga k zmanjševanju razlik v veščinah med sektorji, regijami in državami. Cedefop omogoča ljudjem, da uporabljajo svoje veščine in znanje v različnih krajih in različnih sektorjih:

Mobilnost kvalifikacij: European Qualifications Framework (EQF) kot prevajalska mreža, ki povezuje kvalifikacijske sisteme držav in jih s tem napravlja bolj razumljive, poleg tega v povezavi z nacionalnimi okvirji pomaga pri mobilnosti med višjim in poklicnim izobraževanjem. Pri prehodu med državami je v pomoč Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET).

Na področju mobilnosti dela so najbolj znani dokumenti Europass (evropski življenjepis in jezikovni potni list), manj znana pa je Europass mobilnost (zapis o organiziranem časovnem obdobju, ki ga je oseba preživela v tujini z namenom izobraževanja ali usposabljanja).

Najnovejša publikacija Progress in national qualification frameworks.

Vir: Cedefop, 18. 10. 2010

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)