Leto 2010 je bilo za Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) zelo delovno.Med drugim so objavili poročilo in oceno napredka kopenhaškega procesa (A bridge to the future 2002-2010); v sodelovanju z ILO (Mednarodno organizacijo dela) so dokončali študijo o “zelenih veščinah” (Skills for green jobs); posodobili sistem napovedovanja potreb po znanju in veščinah ter opravili obsežno delo pri ugotavljanju neskadij med potrebami in ponudbo. Sodelovali so tudi pri vpeljevanju skupnih evropskih orodij.

Pričakujejo, da bo 2011 ravno tako zanimivo, saj načrtujejo: objavo raziskave o gospodarskih in družbenih koristi poklicnega izobraževanja in usposabljanja; dokončanje pregleda politik vseživljenjskega spremljanja; pripravo poročila o učenju odraslih na delovnih mestih; raziskovanje o vlogi validacijskih sistemov v podjetjih; študijo o polarizaciji trga dela …

Več: Cedefop, 15. 1. 2011

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)