V Uradnem listu Republike Slovenije št. 41/2017 je bil dne 28. jullija 2017 objavljen Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP), ki ureja obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju. Zakon bo začel veljati 12. avgusta 2017, uporabljati pa se bo pričel 1. januarja 2019. S pričetkom njegove uporabe se bodo prenehale uporabljati določbe od 22. do 40. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12).

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)