Na spletni strani revije Centra za študij edukacijskih strategij si lahko preberete drugo številko v letošnjem letu: Vol.5 | N°2 | Year 2015 (.pdf)

Vsebina:

Editorial: Jana Kalin and Milena Valenčič Zuljan

Focus:

  • Proti kompetenčnemu sistemu poklicnega izobraževanja – kaj bo proces zahteval od izobraževanja učiteljev in učiteljevih vlog?, Säde-Pirkko Nissilä, Asko Karjalainen, Marja Koukkari, and Pirkko Kepanen
  • Teorija, praksa in kompetence v izobraževanju pedagogov – pogledi ljubljanskih in beograjskih visokošolskih učiteljev, Klara Skubic Ermenc, Nataša Živković Vujisić, and Vera Spasenović
  • Didaktične strategije in kompetence nadarjenih študentov v digitalni dobi, Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović, and Aleksandra Gojkov-Rajić
  • Spodbujanje kakovosti poučevanja in učenja s pomočjo razvijanja »spregledane polovice« kompetenc univerzitetnih učiteljev, Barica Marentič Požarnik and Andreja Lavrič
  • Uporaba na spletu dostopnih učnih virov pri razvijanju učnih okolij na križišču formalnega in neformalnega učenja: študent kot avtonomni oblikovalec, Maja Lebeničnik, Ian Pitt, and Andreja Istenič Starčič
  • Povezave med motiviranostjo študentov in zaznavanjem učnega okolja, Marko Radovan and Danijela Makovec
  • (So)ustvarjanje znanja v začetnem izobraževanju učiteljev: izkušnje iz Hrvaške, Lidija Vujičić, Željko Boneta, and Željka Ivković

Varia: 

  • Uporaba prvega jezika pri pouku angleščine kot tujega jezika, temelječem na pristopu jezikovne imerzije: vpogled s pomočjo triangulacije podatkov, Seyyed Hatam Tamimi Sa’d and Zohre Qadermazi
  • Socialna sprejetost dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU), Teja Lorger, Majda Schmidt, and Karin Bakračevič Vukman

Reviews: Craig, C. J., Meijer, P. C., & Broeckmans, J. (Eds.) (2013). From Teacher Thinking to Teachers and Teaching: The Evolution of a Research Community. Advances in research on teaching, 19. Bingley: Emerald. Barbara Šteh

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)