Na spletni strani revije Centra za študij edukacijskih strategij si lahko preberete tretjo številko v letošnjem letu: Vol.5 | N°3 | Year 2015 (.pdf)

Vsebina:

Editorial: Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez

Focus

  • Prednosti vključevanja likovne umetnosti v matematiko na razredni stopnji osnovne šole?, Anja Brezovnik
  • Mnenja dijakov o vsebinah pouka umetnosti: primerjava med Estonijo, Portugalsko in Slovenijo, Tomaž Zupančič, Annely Köster and Teresa Torres de Eça
  • Uvedba ustvarjalnega procesa po imerzivni metodi, Sonja Vuk, Tonka Tacol and Janez Vogrinc
  • Interaktivni pristop k učenju in poučevanju likovne umetnosti, Zlata Tomljenović
  • Poučevanje književnosti prek umetnosti: nekaj zapisov o poučevanju romana Kontrapunkt življenja avtorja Aldousa Huxleyja prek Beethovnove glasbe, Dana Bǎdulescu
  • Vloga umetnosti v Tagorejevem konceptu šolanja, Irena Lesar

Varia

  • Sodelovalne učne oblike pri jezikovnem delu pouka slovenščine v osnovni šoli, Alenka Rot Vrhovec
  • Učiteljeve kompetence skozi prizmo raziskav v izobraževanju, Cirila Peklaj

Reviews: Brezar, V. (2014). Traktat o detajlu v arhitekturi [A Treatise on Detail in Architecture]. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture.
Domen Zupančič.

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)