Na spletišču kulturnega ministrstva je z dne 1. 7. 2014 objavljena novica o tem, da bo ob 450 letnici izida Trubarjeve Cerkovne ordninge drugi znani obstoječi izvod tega znamenitega dela, ki so ga oktobra lani odkrili v knjižnici v Memmingenu, razstavljen v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Otvoritev je predvidena za 4. september 2014. Poleg omenjenega izvoda bodo razstavljeni še cerkveni redi, ki jih hrani NUK v svoji zbirki. Ob pomoči strokovnjakov in raziskovalcev tega področja se bo lahko slovenska javnost prvič nekoliko podrobneje seznanila s kulturnim pomenom tega Trubarjevega dela, ki je s svojo kritično vsebino pomembno vplival na cerkveno življenje tistega časa. Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je pred dnevi prejel pismo župana Memmingena gospoda dr. Iva Holzingerja, v katerem je ta soglašal s predlogom, da se Cerkovna Ordninge Primoža Trubarja septembra letos razstavi v Ljubljani.

Razstava in pridobitev Cerkovne ordninge je uspeh prizadevanj Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Veleposlaništva Republike Slovenije v Nemčiji in Narodne in univerzitetne knjižnice in raziskovalcev, ki so si od odkritja dalje prizadevali, da bi bilo eno izmed nedvomno najpomembnejših originalnih knjižnih izdaj v slovenskem jeziku na obletnico izida ponovno na ogled v Sloveniji. Razstava bo zapolnila vrzel v seriji zgodnjih protestantik v Zbirki rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice. Mestni arhiv v Memmingenu je sicer marca letos na spletu objavil tri dela Primoža Trubarja, med njimi tudi drugi znani obstoječi izvod Cerkovne ordninge.

Cerkovna ordninga je izšla leta 1564 v Nemčiji v 300 do 400 izvodih. Poleg izvoda v Memmingenu je ostala ohranjena v enem samem znanem izvodu, ki ga je leta 1971 odkril dr. Jože Markuža in ga hrani Vatikanska apostolska knjižnica. V Trubarjevem letu 2008 je ta izvod, ki je sicer slabše ohranjen od nedavno odkritega, Sveti Sedež posodil Narodnemu muzeju za Trubarjevo razstavo. Izvod so hranili tudi v dresdenski Saški deželni knjižnici, a je bil med drugo svetovno vojno izgubljen. Po vsebini spada knjiga med najpomembnejša avtorska dela slovenske reformacije. Imenovali bi jo lahko tudi prvi »pravni spomenik« v slovenskem jeziku. V njej je Trubar, ki jo je pisal dve leti, jasno opredelil osnovna vprašanja cerkvene organizacije. Gre za izvirno avtorsko delo, ki je nastalo na podlagi odličnega poznavanja razmer v takratnem slovenskem prostoru. Predstavlja prvi uradni cerkveni akt v slovenskem jeziku, ki ureja področje praktične liturgije in šolstva, hkrati pa je to prvo slovensko tiskano delo, namenjeno prvenstveno izobraženemu, elitnemu bralcu.

Župan Memmingena je v zvezi s predlogom Ministrstva za kulturo, da se v njihovem arhivu najdena Cerkovne Ordninge Primoža Trubarja odkupi s strani Republike Slovenije, v pismu zapisal, da se zaveda pomena, ki ga ministrstvo za kulturo pripisuje temu izjemnemu dogodku, saj predstavlja knjiga za slovensko kulturo enega izmed najdragocenejših primerkov nacionalne literarne in s tem tudi kulturne dediščine. V nadaljevanju je župan Memmingena pojasnil tudi, zakaj nasprotujejo prodaji knjige Sloveniji. Kot pravi, so po natančni proučitvi presodili, da prodaja ni v duhu njihovih interesov iz mnogih razlogov. Omenjena knjiga je namreč del njihove zbirke teoloških spisov iz časov, ko je Primož Trubar zapustil Ljubljano in se preselil v protestantsko skupnost v Nemčijo, kjer je živel do svoje smrti. Obstoj del slovenskega reformatorja v memingški zbirki po besedah župana torej ni naključje, kot je sprva delovalo, ampak predstavlja knjiga tudi del zgodovinskega pomena reformacije za mesto Memmingen in s tem celotne nemške zgodovine. Kot je še pojasnil, lastništvo zbirke same ni v pristojnosti mesta, ampak privatne fundacije, zaradi česar tudi niso mogli ustreči želji slovenske strani po nakupu. Ne glede na to, si bo Republika Slovenija še naprej prizadevala za to to, da se to dragoceno delo pridobi v trajno last.

Župan pa je ob tej priložnosti v pismu ministru predstavil tudi načrt digitalizacije del Primoža Trubarja, s čemer bodo vsi zainteresirani lahko preko interneta dostopali do njegovih del. Mestni arhiv v Memmingenu je sicer že marca letos na spletu objavil tri dela Primoža Trubarja, med njimi tudi drugi znani obstoječi izvod Cerkovne ordninge (več…).

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)