Za promocijo programa Evropa za državljane in svetovanje od januarja 2014 na nacionalni ravni skrbi Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki je nova kontaktna točka programa za potencialne prijavitelje iz Slovenije.

Program Evropa za državljane je pomemben instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Lizbonska pogodba iz leta 2009 in pogodba o Evropski uniji sta okrepili pomen sodelovanja državljanov Evropske unije pri oblikovanju ključnih odločitev na ravni EU. V času, ko se EU sooča s pomembnimi razvojnimi vprašanji, kot so zagotavljanje ekonomske rasti, varnost in položaj evropske unije v svetu, je večja vključitev državljanov v razprave in neposredno oblikovanje politik ključnega pomena za uspešen prihodnji razvoj EU. Evropsko državljanstvo predstavlja pomemben element krepitve procesa evropske integracije. S tega vidika Evropska komisija spodbuja večjo vključitev državljanov na vseh ravneh in vidikih skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko državljani neposredno participirajo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo.

Splošni in posebni cilji programa so:

  • prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo;
  • spodbujati evropsko državljanstvo ter izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije;
  • povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije, ki je spodbujati mir, njene vrednote in blaginjo njenega ljudstva s spodbujanjem razprave, razmisleka in razvoja mrež;
  • spodbujati demokratično in državljansko udeležbo državljanov na ravni Unije z razvojem njihovega razumevanja procesa oblikovanja politik Unije ter spodbujanjem priložnosti za družbeno in medkulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na ravni Unije.

Predvidene razpisne roke v okviru programa Evropa za državljane, za leto 2014, je Evropska komisija že objavila na spletnih straneh>>

Vse informacije v zvezi s programom Evropa za državljane bodo v kratkem dostopne na spletni strani www.cmepius.si . Dodatne informacije pa so na voljo tudi na 01-620-94-50 ali na info(at)cmepius.si.

Vir: MK, 22. 1. 2014

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)