Na Centru RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja so pripravili poročilo o aktivnostih programa Vseživljenjsko učenje, s poudarkom na razpisnih letih 2011 in 2012.

Poročilo (pdf) je vsebinsko sestavljeno iz dveh delov:

  1. v prvem obsega razmerja med prejetimi in odobrenimi prijavami po regijah znotraj posameznih podprogramov (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Študijski obiski) ter primerjavo razlik med razpisnima letoma 2011 in 2012;
  2. v drugem delu so podatki strukturirani glede na obliko in stopnjo izobraževanja – na osnovnošolski, srednješolski, visokošolski nivo ter izobraževanje odraslih. Prav tako so aktivnosti proučili tudi z vidika geografske pokritost ter uspešnost sodelovanja v zadnjih dveh razpisnih letih.

S pomočjo publikacije boste dobili vpogled v pestrost in širino vpetosti slovenskih izobraževalnih institucij, učiteljev, dijakov in študentov v program Vseživljenjsko učenje.

Poročilo najdete na njihovih spletnih straneh v pdf, po naročilu pa vam lahko posredujejo tiskano različico.

Vir: CMEPIUS, 11. 7. 2013

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)