CNVOS je Urad RS za mladino pozval k ponovnemu premisleku njegove oktobrske napovedi, da bo v razpisu za sofinanciranje mladinskega dela v letu 2012 dodatno kvantificiral posamezne razpisne kriterije.

Na spletni strani CNVOS je zapisano:

“URSM zatrjuje, da naj bi bila večja kvantifikacija razpisnih meril potrebna zaradi dobljene tožbe CNVOS zoper MJU. A to ne drži. Upravno sodišče je namreč v tej tožbi razsodilo le, da morajo biti ocene pri ocenjevanju javnih razpisov ustrezno vsebinsko obrazložene, ničesar pa ni reklo o tem, da bi morali biti kriteriji čim bolj kvantitativni, torej takšni, kjer je mogoče neposredno preštevanje (npr. število dogodkov, udeležencev ipd.), saj ni to v ničemer povezano z zahtevo po obrazložitvi ocen, ki izhaja iz ustavne pravice do pravnega varstva.

Ker je napoved urada mogoče razumeti kot minimaliziranje vloge kvalitativnih kriterijev, kot so kakovost projekta, njegova inovativnost, utemeljenost ipd., pri katerih ocene ni mogoče dobiti z golim, neposrednim preštevanjem, ampak izključno s pretehtano strokovno primerjavo slabosti in prednosti določene vsebine, se zastavlja vprašanje, katere bodo potem garancije, da bodo sofinancirani projekti resnično dali kakovostne, inovativne in učinkovite rezultate, kar bi moralo biti vodilo pri njihovem javnem financiranju. CNVOS je zato uradu predlagal, da bi bilo namesto kvantificiranju meril skrb smotrneje usmeriti v zagotovitev pretehtanega, strokovno podprtega in ustrezno obrazloženega ocenjevanja prispelih prijav. Tovrstno prizadevanje za čim večjo lastno strokovnost bo ne nazadnje tudi najboljša popotnica in zgled pri razvoju mladinskega sektorja in mladinskih organizacij v Sloveniji.

Ob tem članice in druge NVO opozarjamo še, da nekatera ministrstva nevladnim organizacijam sporočajo, da bo odločanje o razpisnih vlogah zaradi dobljene tožbe CNVOS daljše. K odločanju v roku dveh mesecev in izdajanju obrazloženih odločb so ministrstva obvezana na podlagi zakona, nikakor pa to ni posledica sodbe, ki pač opozarja na nezakonitost v konkretnem primeru. Zato na CNVOS nevladne organizacije pozivamo, da nas obvestite o vseh morebitnih spremembah ali sporočilih, ki bi naj bila posledice sodbe, da se lahko ustrezno odzovemo (kot v zgornjem primeru URSM).”

Priloga: Dopis URSM

Vir>> CNVOS- Sooblikovanje politik

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)