Na spletni strani CNVOS je bilo 23. februarja objavljeno poročilo s spremljanju skladnosti normativnega delovanja ministrstev z  Resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je novembra 2009 sprejel Državni zbor. Tam lahko preberete spodnje sklepe opazovanja delovanja vlade s pomočjo števca kršitev Resolucije normativne dejavnosti:

86 VLADNIH KRŠITEV V TREH MESECIH

Ljubljana, 23. februar 2010 – Vlada sistematično krši Resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je novembra 2009 sprejel Državni zbor. Števec kršitev kaže, da ministrstva niso upoštevala pravil posvetovanja z javnostjo v kar 63 % primerov (pri pripravi 86 od 136 predpisov). V vseh primerih sprejemanja in priprave predpisov (v odstotkih) so Resolucijo kršili na ministrstvih za gospodarstvo, kulturo, obrambo, visoko šolstvo, zdravje. Po skupnem številu kršitev (16) je na prvem mestu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Resolucijo je praviloma upoštevalo le Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Jutri, 24. februarja 2010, bodo minili trije meseci, odkar je začela veljati Resolucija o normativni dejavnosti. Z njo naj bi v Republiki Sloveniji končno uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov. V ta namen je Državni zbor v resoluciji določil tudi minimalne standarde posvetovanj z javnostjo pri pripravi predpisov, med drugim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 dni. Da bi testiral učinkovitost resolucije, predvsem pa spremljal, koliko Vlada in ministrstva upoštevajo sklepe državnega zbora, je Center nevladnih organizacij – CNVOS pripravil Števec kršitev Resolucije o normativni dejavnosti. Rezultati kažejo, da vlada tudi po treh mesecih sklepe državnega zbora še vedno sistematično krši.

Ministrstva so v preteklih treh mesecih skupaj objavila 137 različnih predlogov predpisov,  pri tem pa so Resolucijo kršila v 87 primerih. Kar 63 % vseh objavljenih aktov je imelo prekratek rok za javno razpravo oziroma ni imelo roka ali ni vsebovalo povabila k javni razpravi. Največ kršitev (v odstotkih) je bilo zabeleženih pri Ministrstvu za gospodarstvo, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstvu za zdravje, ki so resolucijo kršila pri vseh objavljenih aktih oziroma 100 %. Visok odstotek kršitev imajo tudi Ministrstvo za finance (92,3 %), Ministrstvo za šolstvo in šport (85,7 %) in Ministrstvo za promet (83,3 %).

Po skupnem številu kršitev prednjači Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so resolucijo doslej kršili 16-krat. Sledi mu Ministrstvo za gospodarstvo s 15 kršitvami, 12-krat pa so resolucijo kršila Ministrstvo za finance, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Izsledki števca kažejo, da večji del ministrstev (9) Resolucije ne upošteva, manjši del (3) jo upošteva delno, praviloma pa le Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V treh mesecih od uveljavitve Resolucije o normativni dejavnosti tako ni opaziti znakov, da bi ministrstva sprejela kakšne pozitivne spremembe glede večjega in učinkovitejšega vključevanja javnosti v pripravo predpisov – k čemur se je vlada jasno zavezala v svoji koalicijski pogodbi. Vlada hkrati še vedno ni sprejela sprememb svojega poslovnika, s katerimi bi naj podrobneje opredelila izvajanje resolucije znotraj javne uprave. Spremembe so bile pripravljene že junija 2009, njihov sprejem pa je bil javno obljubljen za preteklo jesen.

»Porazni rezultati Resolucije in vladno odlašanje z uveljavljanjem sprememb lastnega poslovnika zbujajo resen dvom v to, ali je vlada takrat, ko je Resolucijo predložila Državnemu zboru, sploh mislila resno. Ker je resolucijo sprejel Državni zbor, je zdaj na njem, da Vlado opomni, k čemu je zavezana. Zato upamo, da bo objavi izsledkov števca kmalu sledilo jasno opozorilo predsednika Državnega zbora vladi in ministrstvom, da naj se določil resolucije dosledno držijo,« je ob tem povedal Goran Forbici iz CNVOS.

Dodatne informacije:
Goran Forbici, vodja dejavnosti na področju civilnega dialoga, CNVOS
goran@cnvos.si
01 542 14 22

 

Več>> Rezultati Števca kršitev Resolucije o normativni dejavnosti za obdobje nov. 2009 – feb. 2010

Vir>> CNVOS

 

 

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)