Projekt MIRACLE je namenjen izdelavi gradiv za poučevanje medkulturnih kompetenc za učitelje osnovnih šol. Cilji projekta so povečati učno motivacijo za učence z migracijskim ozadjem, usposobiti učitelje za poučevanje v (kulturno, jezikovno, versko …) heterogenih razredih ter izdelati gradiva in metode za takšno poučevanje, t.j. za medkulturne kompetence. Rezultati projekta bodo predvsem uporabna gradiva in učinkovite metode za izobraževanja za učitelje (teacher treaning courses) za izboljšanje civilno-medkulturnih kompetenc. Partnerji v projektu so raziskovalne in izobraževalne institucije iz Nemčije, Italije, Malte, Madžarske in Slovenije.

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in OŠ Brezovica pri Ljubljani sta slovenska partnerja v projektu, sodelujejo pa tudi nekatere druge OŠ po Sloveniji. Svoje strokovno znanje bodo prispevali še sodelavci/ke Zavoda za šolstvo Republike Slovenije in dr. Natalija Vrečer z Andragoškega centra Slovenije.

Projekt MIRACLE – Migrants and refugees – A challenge for learning in European Schools, ref. No. 502145-LLP-1-2009-DE-COMENIUS-CMP (trajanje projekta 1. 12. 2009 – 1. 12. 2011). Nacionalna koordinacija: Kristina Toplak; sodelavci na projektu: Marina Lukšič Hacin, Jure Gombač in Mojca Vah Jevšnik

Prve rezultate si lahko ogledate na uradni spletni strani projekta MIRACLE, na voljo je tudi Informativna brošura projekta MIRACLE (pdf).

Vir: Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)