Vlada RS je oktobra letos sprejela sklep o razglasitvi DNEVA SLOVENSKE HRANE. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v mesecu novembru. To bo v letošnjem letu v petek, 16. novembra. V podporo dneva slovenske hrane pa se bo v vrtcih in šolah izvajal projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim se želi še posebej izpostaviti pomen hrane iz bližine in zdrav način prehranjevanja med najmlajšo populacijo, vzgojitelji, učitelji, starši in drugo javnostjo.

Želimo si, da bi v letošnjem letu pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk sodelovale vse šole in vrtci, saj je za dosego ciljev potreben skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje. Primarna vloga izobraževanja celotne populacije o prehranskih vsebinah je ob družini zaupana tudi vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Vrtec in šola ima torej pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o pomenu hrane iz bližine, zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja. V šoli so vsebine s področja prehrane, prehranjevanja in zdravega načina življenja vključene v učne načrte različnih predmetov. Osnovna prehranska znanja naj bi učenci kontinuirano pridobivali v vseh razredih osnovne šole pri različnih predmetih, najbolj pa pri pouku gospodinjstva in pri šolski prehrani. Zato vas vzpodbujamo, da se tudi vaša šola v letošnjem letu aktivno vključi v prizadevanja ob SLOVENSKEM DNEVU HRANE.

Vir: ZRSŠ, 9. 11. 2012

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)