V letu 2012 je delovalo 966 šolskih knjižnic in njihovih enot
Vseh šolskih knjižnic, ki so delovale v letu 2012, je bilo 966; od tega je bilo tri četrtine osnovnošolskih knjižnic, 14 % srednješolskih in knjižnic srednješolskih centrov, 4 % knjižnic v glasbenih šolah in 3 % knjižnic v višjih strokovnih šolah. Število oseb, ki so jim bile šolske knjižnice namenjene, se v letu 2012 v primerjavi z letom 2009 ni bistveno spremenilo; 89 % je bilo učencev, dijakov in študentov, 11 % pa strokovnih delavcev na šolah.

Med izposojenimi knjigami in brošurami je bilo 60 % leposlovnih del
V letu 2012 so knjižničarji v šolskih knjižnicah izposodili več kot 5 milijonov enot knjižničnega (knjižnega in neknjižnega) gradiva. Med temi je bilo približno 4,7 milijona knjig in brošur (od tega 60 % leposlovnih), 272.000 enot serijskih publikacij in 140.000 enot neknjižnega gradiva. V primerjavi z letom 2009 je izposoja knjižnega in neknjižnega gradiva upadla za 6 %. 78 % knjižničnega gradiva je bilo izposojenega v knjižnicah osnovnih šol, 21 % v srednješolskih knjižnicah in knjižnicah srednješolskih centrov, nekaj manj kot 2 % pa v knjižnicah glasbenih šol, višjih strokovnih šol in dijaških domov skupaj.

Velika večina inventarnih enot knjižničnega gradiva v šolskih knjižnicah je v knjižni obliki
Šolske knjižnice in njihove enote skupaj so v letu 2012 hranile (po stanju 31. 12.) več kot 9 milijonov inventariziranih enot knjižničnega gradiva (od tega nekaj več kot 74 % osnovne šole). Večino knjižničnega gradiva so sestavljale inventarizirane enote knjižnega gradiva (knjige, brošure in serijske publikacije), 93,3 %; inventariziranih enot neknjižnega gradiva je bilo 5,5 %, elektronskega pa 1,2 % vseh enot knjižničnega gradiva v šolskih knjižnicah. Precej drugačna od te je bila sestava gradiva v knjižnicah glasbenih šol; v teh knjižnicah je bilo med vsemi inventariziranimi enotami knjižničnega gradiva 79 % neknjižnega gradiva (DVD-ji, zgoščenke, glasbeni zapisi ipd.).

Vir in več informacij: SURS, 15. 1. 2014

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)