Na spletni strani MOVIT je z dne 13. 6. 2013 objavljeno povabilo na delavnica za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI) za organizacije, ki želijo pridobiti ali podaljšati akreditacijo za izvajanje projektov Evropske prostovoljne službe v okviru programa Mladi v akciji

Nacionalna agencija programa Mladi v akciji pripravlja delavnico za pomoč pri pripravi Izraza interesa (EI = Expression of Interest), s katerim organizacija pridobi akreditacijo za sodelovanje v projektih Evropske prostovoljne službe v okviru programa Mladi v akciji. Namen delavnice je organizacijam omogočiti, da podrobneje spoznajo akcijo EVS, se kvalitetno pripravijo na izpolnjevanje Izraza interesa ter posledično spodbuditi višjo kakovost EVS projektov, tako pošiljajočih kot gostiteljskih.
Delavnica bo potekala v Ljubljani, v sredo, 3. julija 2013, od 12. do predvidoma 16. ure v prostorih Nacionalne agencije programa MvA (Dunajska 22, stavba Slovenijales, desno dvigalo, 10. nadstropje).

Udeležba je močno priporočena vsem organizacijam, ki želijo na novo pridobiti akreditacijo ali le-to podaljšati, ter organizacijam, ki so v procesu pridobivanja EVS akreditacije, pa so bile pozvane k dopolnitvam predloženega Izraza interesa.

V okviru priprav na pridobitev akreditacije vam močno priporočamo, da preučite naslednje dokumente: – Osnovni dokument o programu MvA ter akciji 2.1 je Vodnik po programu Mladi v akciji, dostopen na: http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/1_MLADI_V_AKCIJI/0_Info_o_programu/Vodnik_po_programu_MvA_2013.pdf,
kjer so opredeljeni sestavni elementi in koncepti programa ter akcije 2.1 – EVS.

EVS Accreditation Guidelines, dostopen na: ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/supporting-documents-european-voluntary-service_en.htm.  Osnovni dokument, ki opisuje postopek ter opredeljuje nekatere vsebinske zahteve v procesu pridobivanja akreditacije. 

European Voluntary Service Charter oziroma EVS Listina, ki je objavljena v Vodniku po programu MvA, veljaven od 1. januarja 2013, na strani 73.
Kot delovno gradivo udeleženci s seboj prinesite kratke osnutke za aktivnosti, ki jih načrtujete izvajati v okviru EVS projektov.

Svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov natasa.zebovec@mva.si

Rok za prijavo je 1. julij 2013!

(Skupno 6 obiskov, 1 današnjih obiskov)