Konec septembra 2010 so se vsem delodajalcem, ki so prejemali subvencijo za krajši polni delovni čas v okviru prvega protikriznega ukrepa, to je Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, iztekle pogodbe o subvencioniranju. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo do konca tega leta izvajal le še izplačila in zadnje nadzore nad pogodbami o subvencioniranju, ki jih je sklenil z delodajalci.

Zanimanje delodajalcev za pomoč države je bilo izjemno že od samega začetka izvajanja ukrepa. Kljub kratkemu času za pripravo se je ZRSZ za izvedbo zakona dobro organiziral. Od januarja 2009, ko je začel veljati prvi protikrizni zakon, je ZRSZ prejel kar 1.101 vlogo delodajalcev, ki zaradi pomanjkanja dela oz. naročil niso mogli svojim zaposlenim zagotavljali obsega dela za polni delovni čas, to je 40 ur na teden. V ukrep je bilo tako skupaj vključenih 904 delodajalcev in več kot 66 tisoč zaposlenih, ZRSZ pa je doslej delodajalcem izplačal skoraj 33 milijonov EUR subvencij.

Namen prvega protikriznega ukrepa je bil ublažiti posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ki je Slovenijo zajela konec leta 2008. Sprva je bil predvideno, da se bo zakon izvajal le 6 mesecev, zaradi pozitivnih učinkov pa je bilo njegovo izvajanje podaljšano na 18 mesecev.

Pravočasnost izvajanja zakona, tudi v kombinaciji z drugim vladnim protikriznim ukrepom, to je začasnim čakanjem na delo, je pozitivno vplivala na razmere na trgu dela, saj število registriranih brezposelnih oseb še vedno ostaja pod 100 tisoč, Slovenija pa ima eno nižjih stopenj brezposelnosti v EU.

K temu sta prispevala tudi oba omenjena zakona: ocenjujejo, da je bilo zaradi hitrega in prožnega odziva na spremenjene razmere na trgu dela ohranjenih približno 25 tisoč delovnih mest. Številke so še vedno spodbudne: le 5,4 % brezposelnih, za katere so delodajalci prejemali subvencijo za krajši polni delovni čas, je trenutno prijavljenih na ZRSZ.

V prihodnje se pomoč države delodajalcem na področju aktivne politike zaposlovanja načrtuje zlasti v smeri spodbujanja novega zaposlovanja in usposabljanja brezposelnih za učinkovitejše vključevanje na trg dela.

Vir: ZRSZ, 30. 09. 2010

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)