Na spletni strani MIZKŠ je objavljeno delovno besedilo Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2012–2016, ki začrtuje strokovne smernice za jezikovnopolitične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje. Nastajajoča resolucija temelji na predpostavki o heterogenosti jezikovnih potreb različnih govorcev, premisleku in ukrepih v zvezi z njihovim statusom ter razvoju jezikovnih virov, ki omogočajo udejanjanje jezikovnih potreb.

Z namenom, da se javnost čim bolj aktivno vključi v pripravo resolucije, peipravljalci vabijo vse zainteresirane, da svoja mnenja, pripombe in predloge posredujejo na e-naslov jezikovna-politika.mk(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oz. jih oddajo v glavni pisarni ministrstva. Pripombe in predloge za izboljšanje delovnega besedila resolucije bodo zbirali do 1. junija. S pomočjo izsledkov javne razprave bodo opravili redakcijo besedila, o tem seznanili javnost ter nadaljevali postopek predvidenega sprejetja nacionalnega programa v Državnem zboru RS.

Vir: MIZKŠ, 3. 5. 2012

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)