V okviru projektnega dela pri predmetu Večpredstavnost in hipertekst so na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani študentke in študenti računalništva pod mentorstvom asistentke dr. Alenke Žerovnik izdelali gradivo, dostopno na digilog.splet.arnes.si, s pomočjo katerega učenci usvajajo digitalne spretnosti.

Gradivo vključuje razlago pojmov in konceptov zapisanih v evropskem okviru DigComp, ki opredeljuje digitalne spretnosti za vse državljane. Gradivo prav tako vsebuje interaktivne naloge za preverjanje razumevanja in za utrjevanje znanja.

Gradivo je primerno za uporabo v 2. in 3. triletju pri pouku izbirnih predmetov s področja računalništva, pri dnevih dejavnosti, v podaljšanem bivanju ter v okviru interesnih dejavnosti na šoli. Gradivo je oblikovano na način, da ga lahko otroci in mladostniki uporabljajo tudi za samostojno učenje in usvajanje znanja doma.

Vir in več informacij: Digitalni LOGin in Arnes, 7. 3. 2023

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)