Digitalna pismenost in veščine 21. stoletja igrajo ključno vlogo v sodobnem načinu življenja ter tudi pri tem, kako se vključujemo v različne oblike državljanskih aktivnosti. To realnost mora znati prepoznati in spodbujati tudi mladinsko delo, zato morajo biti mladinski delavci odprtih glav in prilagodljivi za nove trende, se soočiti z novimi realnostmi ter za to imeti ustrezno podporo.

Del podpornih aktivnosti na tem področju izvaja tudi Evropska komisija, ki je v letu 2016 ustanovila strokovno skupino o tveganjih, priložnostih in posledicah digitalizacije za mlade, mladinsko delo in mladinsko politiko. Rezultati njenega dvoletnega dela so zbrani v publikaciji Razvijati digitalno mladinsko delo, v kateri lahko preberete: 

  • opredelitev kaj je digitalno mladinsko delo,
  • primere inovativnih praks pri izvajanju digitalnega mladinskega dela in nadgrajevanju digitalnih kompetenc mladinskih delavcev,
  • priporočila za oblikovanje javnih politik na področju razvoja digitalnega mladinskega dela,
  • katere potrebe na področju usposabljanj za uspešno izvajanje digitalnega mladinskega dela imajo mladinski delavci (analiza je bila narejena na podlagi obstoječih kompetenčnih okvirov za digitalne spretnosti in za mladinsko delo),
  • gradiva za usposabljanje mladinski delavcev na področju krepitve njihovih kompetenc na področju izvajanja digitalnega mladinskega dela

Publikacija je na voljo tukaj.

Več o digitalnem mladinskem delu:

Digital Youth Work – A Finnish perspective

Finci veljajo za pionirje na tem področju. To pa nam do sedaj ni kaj dosti pomagalo, saj večina izmed nas ne razume finsko, materialov v angleškem jeziku pa je bilo relativno malo. Ta izziv so zaznali tudi v Razvojnem centru za digitalno mladinsko delo Verke in se nanj ustrezno odzvali. Nastala je publikacija Digital Youth Work – a Finnish perspective.

Mladje št. 37 – Mladinsko delo

Zadnjo številko Mladja smo v celoti posvetili mladinskemu delu. Med članki boste našli tudi tiste, ki so povezani z digitalnim mladinskim delom. 

Sklepi Svet EU za izobraževanje, mladino, kulturo o pametnem mladinskem delu

Svet je novembra 2017 sprejel sklepe o pametnem mladinskem delu. V njih so ministri predlagali, da naj se pri razvoju mladinskega dela, raziskav o mladih in mladinske politike uporablja digitalne medije in tehnologije, da bi se lahko odzvali na izzive in izkoristili priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba. (vir)

Vir: MOVIT, 23. 2. 2018

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)