Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je poslala odprto pismo (pdf) strankam, ki bodo sodelovale na državnozborskih volitvah. DOS spremlja aktualno dogajanje v družbi, predvsem tisti del, ki se nanaša na dijaško problematiko. Ker so v zadnjem času priča spremembam, ki zmanjšujejo pravice dijakov, nas zanima, kakšno je vaše stališče do glavnih dijaških zahtev.

Tako Zakon o šolski prehrani, ki je dijakom zmanjšal subvencijo za malico, kot tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ukinja štipendije vsem mladoletnim dijakom, posegata konkretno v kakovost dijaškega življenja. Prav tako ostaja odprt problem prevozov, saj so cene, kljub delni subvenciji, ki jo določa Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol, še vedno občutno previsoke. V zadnjem času smo vse pogosto tudi priča nasilju v šolah. DOS je v preteklosti že izvedel raziskavo na to temo, ki pa ni pustila večjega odziva pristojnih služb. Kot je videti je težav s katerimi se soočajo dijaki veliko.

Zato jih zanimajo stališča strank do spodaj naštetih predlogov in za dijake pomembnih zadev. Sprašujejo se, ali so stranke pripravljene spodaj naštete predloge podpreti, zagovarjati in po državnozborskih volitvah tudi implementirati v politiko države.

Zahteve Dijaške organizacije Slovenije so naslednje:

  • ponovna uveljavitev državne štipendije za mladoletne dijake, ki nam je z Zakonom o uveljavljanju pravic do javnih sredstev (ZUPJS) ukinjena;
  • dvig državne štipendije za dijake, ki bo z Zakonom o uveljavljanju pravic do javnih sredstev (ZUPJS) za večino polnoletnih dijakov zmanjšanja;
  • ponovna uveljavitev 100 % subvencije dijaških toplih malic, ki je bila dijakom nedavno odvzeta;
  • ureditev javnih prevozov do mesta šolanja, saj predstavljajo karte za javni prevoz poglavitni strošek celotnega socialnega dna v Republiki Sloveniji;
  • sprememba zakonodaje, ki bi dovoljevala vrnitev prodajnih avtomatov za hrano in pijačo v prostore šol in izobraževalnih zavodov (poudarek na zdravi prehrani);
  • zmanjšanje cen učnega gradiva.

Vir: DOS, 8. 11. 2011

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)