Direktorat za informacijsko družbo se je vključil v mednarodni projekt FORSEE, ki je namenjen podpori raziskovalno razvojnim in inovacijskim politikam na področju IKT s ciljem vzpostavljanja kulture tehnološkega predvidevanja v jugovzhodni regiji Evrope. To je eden od pogojev za pospešitev socialnega in ekonomskega razvoja vključenih partnerskih držav ter za zagotovitev uspešnejšega in enakopravnega vključevanja v evropski raziskovalni prostor na področju IKT.

Cilj projekta je oblikovanje enotne metodologije tehnološkega predvidevanja na področju IKT, ki bo
predstavljalo orodje za redno oblikovanje, spremljanje in vrednotenje RRI politike IKT. Projektno partnerstvo držav vključuje organizacije odgovorne za pripravo in izvajanje politik IKT, kar daje ustrezno podporo za izvedbo projekta, ki vključuje identifikacijo pomanjkljivosti IKT RRI sektorja v regiji ter oblikovanje regijskega partnerstva za izvajanje tehnološkega predvidevanja na področju IKT z zagotavljanjem sinergij med RRI deležniki v ciljnih državah. Projekt bo naslavljal regijske RRI deležnike ter bo vzpostavil platformo za njihovo sodelovanje s ciljem zagotoviti ustrezen občutek lastništva nad rezultati projekta in s tem ustrezno podporo. Eden najpomembnejših elementov projekta bo tako konkretna pilotska izvedba pripravljene IKT metodologije predvidevanja v vseh sodelujočih državah, adaptirana v skladu z njihovimi kapacitetami in viri. Na ta način bo zagotovljeno ustrezno ne-podvojevanje virov in aktivnosti v regiji s hkratnim zagotavljanjem ustrezne celovitosti in koherentnosti celotne aktivnosti. Projekt bo potekal 3 leta.

Vir: MVZT, 5. 12. 2011

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)