Posamezniki, državljani Republike Slovenije, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, in so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine) lahko uveljavljajo pravico do dodatka k pokojnini. Dodatek k pokojnini znaša najmanj 70 in največ 100 odstotkov razlike med pokojnino posameznika in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih.

Pravico do dodatka k pokojnini lahko pridobi:

  • vrhunski športnik, dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade ali medalje s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog v članski konkurenci, ali;
  • športnik, dobitnik Bloudkove nagrade za vrhunski mednarodni športni dosežek ali za življenjsko delo.

Priznavanje pravice do dodatka k pokojnini ureja Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ), višino dodatka pa Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.

Postopek uveljavljanja pravice do dodatka k pokojnini:

  • posameznik, ki meni, da izpolnjuje pogoje in kriterije iz ZDPIDŠ, poda predlog na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – z oddajo Obrazca DPŠ;
  • MIZŠ prouči predlog in pridobi podatke iz uradnih evidenc oz. od pristojnih institucij;
  • MIZŠ izda odločbo o izpolnjevanju pogojev in kriterijev iz ZDPIDŠ in višini dodatka ter jo posreduje predlagatelju;
  • upravičenec do izplačila dodatka z izdano odločbo uveljavlja pravico do dodatka pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Povezave:

Vir: MIZŠ, 20. 10. 2017

(Skupno 56 obiskov, 1 današnjih obiskov)