Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala spremenjeno odločitev o finančni podpori za program »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«. Skupna višina sredstev, namenjenih za program je bila povišana na dobrih 7,2 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval dobrih 5,2 milijona evrov.

Program povezuje (ne)gospodarstvo in neprofitni sektor – lokalno in regionalno okolje ter visokošolski sistem. Dosedanje izvajanje se je izkazalo za izjemno uspešno in predstavlja spodbudo za pridobivanje kompetenc mladih v času študija ter s tem povezuje šolski sistem z delovnim okoljem. Zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da se programu nameni še več sredstev.

Časovni načrt prvotnega programa je bil predviden do konca oktobra 2018, vendar se ga s to spremembo odločitve o finančni podpori podaljšuje do konca leta 2020.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: EU skladi, 3. 5. 2018

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)