Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 15. junija 2018 v Uradnem listu RS št. 41/2018 in na svoji spletni strani objavil Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.

Namenjen je izvedbi praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku. Pri tem je potrebno poudariti, da izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 7. 2018, za razpis pa je namenjenih 1.000.000,00 EUR.

Vir: JŠRIPRS, 15. 6. 2018

(Skupno 29 obiskov, 1 današnjih obiskov)