Skupnost občine Slovenije je objavila pojasnila Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo glede dodatnih ukrepov na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.

Z namenom sporazumnega sprejetja dodatnih ukrepov za uravnoteženje javnih financ zaradi gospodarske in finančne krize, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju vlada) 20.5.2013 podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, št. 46/13, v nadaljevanju Dogovor). Dogovor vsebuje ukrepe trajne narave (npr. spremembe dodatkov) in ukrepe, katerih veljavnost je časovno omejena (sprememba plačne lestvice, nenapredovanje, omejitve delovne uspešnosti, vplačilo nižje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja …). Ukrepi se nanašajo na plače in na druge stroške dela. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni s sprejetjem Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13; v nadaljevanju ZSPJS-R), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 46/13; v nadaljevanju ZIPRS1314-A), Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljevanju Uredba)  ter s sklenitvijo Aneksa št. 6 h Kolektivnim pogodbam.

Vir: Skupnost občin Slovenije, 14. 6. 2013

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)