Na spletni strani SVIZ je zapis o sklenitvi dogovora o plačilu vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015:

“Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) sta še s podpisom potrdila v sredo, 15. aprila 2015, pozno popoldne usklajeni in parafirani Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015 (dogovor).

V njem se MIZŠ zavezuje, da imajo učiteljice in učitelji na podlagi sprejetega dogovora že v tem šolskem letu pravico do plačila ur za vrednotenje preizkusov Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). V pogajanjih je bilo dogovorjeno, da bo ura ocenjevanja preizkusov znanja vrednotena v višini 11,58 evra bruto ter da se posamezni preizkus znanja iz maternega jezika vrednoti v višini 35 minut, tujega jezika v višini 25 minut, matematike 20 minut ter drugih predmetov v višini 15 minut. Pri izračunih in plačilu niso upoštevani vrednotenje testov za preizkus, standardizacijo in kontrolni preizkusi.

Šolsko ministrstvo se je obvezalo, da bo vsebino dogovora najpozneje do 30. julija 2015 preneslo tudi v ustrezne pravilnike, ki urejajo normative in standarde, ter v merila in kriterije za plačilo vrednotenja preizkusov NPZ. Vsebino pravilnikov, ki so že v pripravi, mora MIZŠ uskladiti s SVIZ pred dejanskim začetkom izvedbe letošnjih preizkusov NPZ, tj. do 5. maja 2015. Dogovorjeno je tudi, da če ministrstvo dogovorjenega ne bo preneslo v ustrezne pravilnike ter merila in kriterije do začetka izvedbe preizkusov NPZ v naslednjem šolskem letu, bo sklenjeni dogovor veljal tudi za plačilo vrednotenja preizkusov NPZ v naslednjem šolskem letu.

MIZŠ se je zavezalo tudi, da bo po podpisu dogovora začelo s postopki za pripravo analize izvajanja NPZ in z vsemi deležniki, tudi učiteljicami in učitelji praktiki, vzpostavilo strokovno razpravo o nadaljnjem razvoju NPZ (konceptu, načinu izvedbe, uporabi rezultatov in analiz, vrednotenju …). Analizo mora pripraviti najpozneje do konca šolskega leta 2015/2016.

S sklenitvijo dogovora z MIZŠ so tako za SVIZ izzveneli tudi razlogi za napovedani morebiten bojkot letošnjih NPZ, kot jih je na svoji zadnji redni seji 24. marca letos opredelil Glavni odbor SVIZ.”

Dogovor o določitvi meril in kriterijev za plačilo vrednotenja preizkusov znanja iz nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 2014/2015

 

Vir: SVIZ, 17. 4. 2015

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)