Na spletni strani SVIZ je objavljeno sporočilo, da so na izredni seji Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ), ki je bila 2. decembra 2014, članice in člani razpravljali o večer prej parafiranem Dogovoru o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015. GO SVIZ je soglašal s podpisom Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za javni sektor in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, preko katerih se bo vsebinsko realiziral dogovor. Najvišji organ sindikata med dvema kongresoma je s sklepom potrdil še, da v imenu sindikata Dogovor podpiše glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

Skladno s sklepom nedavno izpeljanega 9. kongresa SVIZ in na podlagi odločitve Glavnega odbora SVIZ o podpisu Dogovora o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 je bil protestni shod, napovedan za 3. december 2014, odpoveda. Ob tem pa je SVIZ poudaril, da je prav sklicani protest odigral odločilno vlogo v aktualnih pogajanjih in pri popuščanju vlade glede na njene prvotne zahteve.

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)