Na Uradu RS za mladino so poskrbeli za prevod enega pomembnejših dokumentov o mladinskem delu Sveta Evrope, pri procesu nastajanja pa je sodeloval tudi predstavnik Urada RS za mladino v Medvladnem odboru za mladino pri Svetu Evrope Zorko Škvor. Po skrbnem usklajevanju in ob soglasju vseh članic Sveta Evrope (Council of Europe) je na pobudo Direktorata za mladino Odbor ministrov (Committe of Ministers), ki vrhovni organ te organizacije sprejel Priporočilo o mladinskem delu (Recommedation CM/Rec(2017)4. Priporočilo temelji na spoštovanju in pomenu do zgodovine mladinskega dela ter s posodobitvijo in aktualizacijo nadgrajuje zavedanje o prispevku le tega v sodobni družbi.

Namen priporočila je vzpodbuditi države članice za nadaljnji razvoj politik mladinskega dela in prakse znotraj njihovih kompetenc. Državam se priporoča vrsta ukrepov, ki bodo okrepile nujno podporo mladinskemu delu na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.

Priporočilo na splošno opredeljuje mladinsko delo kot širok spekter aktivnosti, socialne, kulturne, “okoljske” in/ali politične narave z in za mlade, skupine ali osebe. Mladinsko delo se omogoča s profesionalnim ali prostovoljnim delom mladinskih delavcev na podlagi izkušenj neformalnega ali priložnostnega učenja, usmerjenega k mladim in na principu prostovoljne soudeležbe mladih. Mladinsko delo tako pomeni določeno socialno prakso v družbenih okoljih, kjer mladi živijo. Podpora mladinskemu delu omogoča aktivno soudeležbo mladine za njihovo sodelovanje pri odločanju o zadevah v živečih skupnostih.

Za uveljavitev Priporočila bo Medvladni odbor za mladino v bližnjem mesecu oktobru pripravil strategijo “implementacije” za 2017/18 s konkretno določenimi cilji in nosilci aktivnosti. V sklopu vseh aktualnih priporočil bo Odbor ministrov proučil rezultate Priporočila o mladinskem delu. To pomeni, da bo na podlagi izčrpnega poročila, ki ga bo pripravil Skupni odbor za mladino, Odbor ministrov po petletnem obdobju ocenil dosežene rezultate in sicer ukrepe, ki so jih na podlagi priporočila sprejele države članice: iniciative in projekte mladinskih organizacij, projekte z udeležbo lokalnih skupnosti ter prispevek ekspertne skupine (high-level task force) za mladinsko delo.

Priporočilo najdete na tej strani.

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)