Na spletišču Vlade RS je objavljano sporočilo za javnost z dopisne seje vlade z dne 30. 7. 2014.

Vlada je med drugim:

 • izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper;
 • izdala odločbo, s katero se koncesija v zvezi z rabo podzemne vode prenese na novega koncesionarja;
 • podelila koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem območju Škofljica;
 • podelila koncesijo za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe na dimnikarskem območju Šmartno ob Paki;
 • sprejela besedilo Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o javni kanalizaciji Občine Sežana in Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji;  
 • sklenila, da ne nasprotuje morebitni odobritvi posojila Evropske investicijske banke Luki Koper;  
 • Sdala soglasje k Aneksu št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja;
 • prerazporedila pravice porabe Ministrstva za zdravje;
 • razporedila proračunsko rezervo za potrebe Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter prerazporedila pravice porabe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstva za finance; 
 • razrešila državnega sekretarja na Ministrstvu za finance;
 • imenovala direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
 • imenovala zastopnika javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti;
 • imenovala predstavnike v upravni odbor zavoda Tecos
 • razrešila in imenovala člana sveta javnega zavoda Slovenska filharmonija ter imenovala člane v svet javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje in javnega zavoda Slovenska kinoteka;
 • odgovorila na vprašanja državnih svetnikov glede soglasja k razrešitvi direktorja Splošne bolnišnice Jesenice.

Celotno sporočilo za javnost

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)