Na spletišču Vlade RS je z dne 14. 11. 2014 objavljeno sporočilo za javnosti o sklepih dopisne seje vlade, med drugim:

Odgovor na tožbo zoper odločbo Vlade RS o imenovanju direktorja ARRS

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe v tožbi Francija Demšarja, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p.,d.o.o. Grosuplje, zoper odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 29. 10. 2014, s katero je bil dr. József Györkös imenovan za direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Vlada RS je za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v tej zadevi pooblastila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Tožnik je predlagal, da se zadrži izvrševanje odločbe tožene stranke, z dne 29. 10. 2014, s katero je bil dr. József Györkös imenovan za direktorja ARRS, in sicer do ponovitve javnega natečaja za izbiro kandidata za zasedbo direktorja te agencije, hkrati pa naj bi bil tožnik upravičen še naprej opravljati delo vršilca dolžnosti direktorja ARRS, pri čemer naj bi začasna odredba veljala še 30 dni po pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe izdane v tem upravnem sporu.

Ob upoštevanju dejstva, da tožnik ni izkazal obstoj težko popravljive škode zaradi izvrševanja izpodbijane odločbe, kakor tudi dejstva, da novi direktor že skoraj štirinajst dni opravlja dela in naloge ter izvaja pooblastila direktorja ARRS ter ob zagotovilu Republike Slovenije kot tožene stranke, da ji, kljub drugačnemu mnenju tožnika, zaradi izvrševanja izpodbijane odločbe ne nastaja težko popravljiva škoda, je po mnenju Vlade RS potrebno predlog za izdajo začasne odredbe zavrniti.

Tožena stranka se pri tem sklicuje tudi na stališče Službe Vlade RS za zakonodajo, ki je pritrdilo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da v postopku imenovanja direktorja ARRS ni prišlo do formalno pravnih kršitev.

 

 

(Skupno 50 obiskov, 1 današnjih obiskov)