Delavsko-punkerska univerza v sodelovanju z Moderno galerijo vabi na Šolo teorije umetnosti, ki bo potekala v okviru šestega trienala sodobne slovenske umetnosti U3 od 17. 6. do 4.7.2010 v avditoriju Moderne galerije (Tomšičeva 14, Ljubljana).

Šolo bodo sestavljala serija sedmih predavanj slovenskih teoretikov (17. in 24.6.) in nato pa sledijo štiri predavanja (3. in 4.7.) gostujočih predavateljev, ki se ukvarjajo s teorijo umetnosti. Vsa predavanja bodo potekala v avditoriju Moderne galerije.

Namen šole je problematizirati določen intelektualni konsenz, ki se je v umetniških in kulturnih krogih v vzhodni Evropi uveljavil v zadnjih desetih, petnajstih letih. Teoretsko gre za mešanico italijanskega avtonomizma, deleuzijanstva in nekaj malega Ranciera, ki se nereflektirano pripenjajo na neodisidentsko politično prtljago. Teorije in koncepti, ki izvirajo iz polemik, ki so sledile uporom leta 68, se nekritično prenašajo v polemike, ki so sledile vzhodnoevropskim kontrarevolucijam v osemdesetih. Lepo zveneči in domnevno radikalni koncepti kot so deteritorializacija ali imaterialno delo tako obenem prikrivajo vztrajanje problematične disidentske politike in omogočajo kritiko kapitalizma z istimi sredstvi in na isti način (le z novimi, modnejšimi psevdokoncepti), kot je v osemdesetih potekala kulturna kritika socializma. Do kapitalizma današnji angažiran ‘contemporary art’ zavzema enako nedolžno-kritično pozicijo kot jo je do socializma disidentska umetnost – obenem pa s slavljenjem lastne ‘subverzivnosti’ nekoč in danes blokira kakršnokoli dejansko produktivno razpravo o političnih potencialih umetnosti.

Namen šole bo pripeljati teorijo nazaj k umetnosti s pomočjo kritike spontane ideologije umetnikov (kuratorskega esejizma, postkonceptualizma, njuejdzerskega obskurantizma, politike čustvovanja) ter tej dodati se konkretno analizo konkretne zgodovinske situacije poznega kapitalizma. S kritiko dominantnih predstav o umetnosti, njeni družbeni vlogi in politiki bo poskušala pokazati, da je drugačna teorija umetnosti možna.

Vabljeni!

Program Šole teorije umetnosti

Vir>> DPU

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)