Delavsko-punkerska univerza vabi na predavanje iz tematskega ciklusa Šola kot ideološki aparat ekonomije, ki bo v četrtek 10. decembra 2009, ob 18.00 uri v Klubu Gromka na Metelkovi. Predaval bo Mislav Žitko na temo Ekonomika, kapitalizem in akademsko polje.

Poskus videti zgodovino določene znanstvene discipline je povezan s postulatom, da so epistemološka vprašanja obenem tudi vprašanja družbene ureditve. Razvoj ekonomske discipline, transformacija klasične politične ekonomije v sodobno ekonomiko v zaostreni obliki odpira vse epistemološke in politične probleme, ki iz tega izhajajo. S postavitvijo vprašanja statusa sodobne ekonomije v intelektualni delitvi dela si bomo prizadevali analizirati povezavo med vse večjo stopnjo matematične formalizacije diskurza ortodoksne ekonomike in njenega vse bolj monopolističnega položaja znotraj izobraževalnega aparata oziroma akademskega polja. V zadnji instanci je izjemno pomembno preučiti, na kakšen način se kapitalistični način produkcije opira na instucionalizirane forme znanja, še zlasti zato, ker odgovor na omenjeno vprašanje odpira možnost izdelave marksistične teorije znanja in znanosti, obenem pa omogoča premislek o eksplanatorni moči nekaterih sodobnih konceptov kot sta postfordizem ali kognitivni kapitalizem.

Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

Mislav Žitko je absolvent kroatistike in filozofije na zagrebški Filozofski fakulteti. Bil je udeleženec spomladanske blokade Filozofske fakultete v Zagrebu in je avtor številnih tekstov in predavanj na temo kritike družbe znanja in kritike politične ekonomije tranzicijskih družb.

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)