Državna sekretarka na MŠŠ, Alenka Kovšca, se je v ponedeljek, 15. februarja 2010, v Bruslju udeležila zasedanja Sveta ministrov Evropske unije za izobraževanje, mladino in kulturo. Osrednja tema zasedanja je bila izobraževanje in usposabljanje za Evropo 2020.

Dokument, ki je bil obravnavan na razpravi, je pripravila trenutno predsedujoča Španija, njegov glavni namen pa je ponovno opozoriti na pomembno vlogo izobraževanja za konkurenčnost in oblikovanje družbe znanja pred dokončnim sprejetjem krovne strategije Evropska Unija 2020 (post-lizbonska strategija do 2020).

Slovenija je v razpravi opozorila na:
• pomemben in empirično dokazan vpliv izobraževanja na družbeni bruto proizvod;
• povezavo med trajnostno naravnanostjo in družbeno pravičnostjo (ob tem tudi na povezavo med pravičnostjo izobraževalnih sistemov in ustvarjeno dodano vrednostjo, ki jo je izpostavila študija »Efficiency and Equity in Education Systems«);
• potrebo po celostnem obravnavanju vlaganj v človeške vire, ko vlaganj v izobraževanje ne bi smeli obravnavati ločeno, ampak vedno v povezavi z zdravstvenimi, socialnimi, pokojninskimi in ostalimi stroški vezanimi na človeške vire;
• visok in naraščajoč delež mladih s slabimi bralnimi zmožnostmi in potrebo po temeljiti analizi vzrokov za takšno stanje.

V času kosila se je odvila razprava o socialni razsežnosti izobraževanja. Slovenija je v tej razpravi izpostavila naslednje:
• visok pomen okoljske in socialne trajnostni v vsaki razvojni strategiji;
• vlogo, ki jo izobraževanje igra pri pozitivnem ali negativnem razvoju družbe  (ali bo postajala vse bolj solidarna in vključujoča ali vse bolj tekmovalna in izključujoča);
• prispevati dodatne dokaze, da neenakost na katerem koli področju razvijanja človeških virov vodi do zapravljanja talentov in
• poudariti potrebo po dodatnem proučevanju in razvijanju področja razvijanja človeških virov, to je dodatnemu proučevanju medsebojnega vplivanja izobraževalnih, socialnih, zdravstvenih in zaposlovalnih politik.

Vir>> Novica MŠŠ

(Skupno 23 obiskov, 1 današnjih obiskov)