Na spletni strani MIZKŠ je v novicah zapisano:

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport se je 10.1. sestala delovna skupina za pripravo socialnega sporazuma »Znanje in ustvarjalnost kot temelj razvoja«. Državna sekretarka Mojca Škrinjar, ki na pogovorih vodi delegacijo ministrstva, je predstavila predloge v zvezi s spremembo standardov in normativov, ki med drugim zadevajo učno obveznost učiteljev, razmejitev šolskih okolišev ter opredelitev jutranjega varstva in interesnih dejavnosti. S to novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) bi zadostili okvirom, ki jih določa državni proračun, preprečili bi drastično zmanjševanje števila delovnih mest, obenem pa bi zagotovili ohranitev kakovostne ravni šole in normalen potek pouka v sedanjih okvirih.

Državna sekretarka Škrinjarjeva je ob tem opozorila, da se v okviru delovne skupine že od junija lanskega leta pogovarjajo o teh vprašanjih, niso pa se dogovorili o ničemer. Sedaj se mudi, kajti državni proračun je sprejet, ministrstvo pa mora ravnateljem posredovati jasna navodila. Zato ni več mogoče nobeno zavlačevanje in državna sekretarka je predlagala sindikatom, naj do jutri sporočijo svoje morebitne spreminjevalne predloge ob upoštevanju finančnih okvirov ter zagotavljanju iste kakovosti in kontinuitete pouka. Jutri bo namreč ministrstvo moralo poslati novelo zakona v nadaljnji postopek, pri čemer je državna sekretarka zagotovila razpoložljivost za dialog in izboljšave do končne odobritve zakona v Državnem zboru.

Vir>>http://www.mizks.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/7880/

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)