Državni zbor je 19. oktobra sprejel Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki uvaja spremembe v pristopu do obravnavanja tujega izobraževanja. V postopku vrednotenja izobraževanja ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izda mnenje o slovenskem oziroma tujem izobraževanju z informacijo o primerljivosti z veljavnim slovenskim šolskim sistemom. V primeru, da se želi posameznik na osnovi v tujini opravljenega izobraževanja vključiti v izobraževalni program v Sloveniji, izobraževalna institucija v okviru postopka vpisa izvede postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Zakon uresničuje načelo pravičnega priznavanja (fair recognition) skladno s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, ki jo je ratificirala RS. Novi zakon je pripravljen v skladu s smernicami nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020.

Temeljne spremembe, ki jih prinaša zakon so:

  • Temeljna sprememba je prehod od priznavanja izobraževanja za namen zaposlovanja k vrednotenju izobraževanja, ki ni upravni postopek z izdajo odločbe, pač pa uvaja primerjalni način obravnave tujega izobraževanja s slovenskim, brez iskanja enakovrednosti tujega izobraževanja s slovenskim, ki je v večini primerov neizvedljiva.
  • Odprava ugotavljanja enakovrednosti tujega naziva/ naslova slovenskemu.
  • Uporaba pridobljenega tujega naslova brez postopka priznavanja izobraževanja.
  • Olajšanje postopka za vlagatelje – odprava nepotrebnih administrativnih in postopkovnih ovir.
  • Prenova javne baze že izdanih mnenj pri ENIC-NARIC centru, ki služi imetnikom tujih listin,  delodajalcem, drugim fizičnim in pravnim osebam pri prepoznavanju tujega izobraževanja.
  • Postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja, ki je v pristojnosti izobraževalnih
    institucij, ostaja enak, sprememba je le v ukinitvi dosedanjih postopkov za vključevanje šoloobveznih otrok s tujimi listinami.

Vir: MVZT, 19. 10. 2011

 

 

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)