Državna proračunska sredstva za RRD se še naprej zmanjšujejo
Podatki kažejo, da se trend zmanjševanja državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) nadaljuje. Sredstva se v zadnjih letih zmanjšujejo tako v absolutnem znesku kot tudi v deležu slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Slovenija je v letu 2015 (po končnem proračunu 2015) namenila za RRD 159,8 milijona EUR državnih proračunskih sredstev, kar je za 1,5 milijona EUR manj kot leto prej, ko so ta sredstva znašala 161,3 milijona EUR. Če državna proračunska sredstva za ta namen izrazimo kot delež v BDP, vidimo, da je ta delež v letu 2015 znašal 0,41 % slovenskega BDP1, kar je za 0,02 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu.

Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD pa naj bi se po načrtovanem začetnem poračunu za leto 2016 povečal. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD v tem letu so namreč znašala 165,4 milijona EUR; to pomeni, da država načrtuje, da bo za to dejavnost namenila 5,6 milijona EUR več sredstev, kot jih je v resnici namenila v letu 2015.

Zajetje sredstev za RRD iz strukturnih skladov EU
V prej navedenih podatkih niso zajeta sredstva za RRD, ki prihajajo v državo iz tujih javnih virov, ne zajemamo torej tudi evropskih sredstev za RRD iz proračuna strukturnih skladov EU. Če sredstvom, namenjenim za RRD, iz državnega proračuna, prištejemo še evropska sredstva, ki jih je država prejela za RRD iz strukturnih skladov EU (ta so znašala 38,8 milijona EUR), so skupna proračunska sredstva za RRD v letu 2015 znašala 198,6 milijona EUR, kar je 0,51 % slovenskega BDP.

Vir in več informacij: SURS, 28. 9. 2016

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)