Na spletišču ministrstva za delo je z dne 3. 4. 2014 objavljena novica o tem, da je Državni zbor potrdil Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Zakon določa nov sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka. Porodniški dopust se preimenuje v materinski dopust in traja tako kot doslej 105 dni; dopust za nego in varstvo otroka se bo po novem imenoval starševski dopust. Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih in jih lahko izkoristi samo mati. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Zakon, tako kot doslej predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu dojenčka, skupaj z mamo. Na novo pa še dodatnih 15 dni (plačanega) očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta, po enem letu. To pomeni, da z novim zakonom podaljšujemo celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 meseca (na račun dodatnih 15 plačanih dni očetovskega dopusta). Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti. Novost je tudi, da se lahko očetovski dopust v trajanju 30 dni, za katerega očetu pripada očetovsko nadomestilo, izrabi v obliki polne ali delne odsotnosti z dela in ne več samo v obliki polne odsotnosti z dela. Ta novost je posledica težnje po čim lažjem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.

Zakon ukinja posvojiteljski dopust, saj so posvojitelji po novem zakonu upravičeni do starševskega dopusta v enakem obsegu kot starši in sicer v primeru posvojitve otroka do končanega prvega razreda osnovne šole.

Polega tega zakon prinaša tudi podaljšanje pravice do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok, namesto do 6 leta starosti otroka do končanega prvega razreda, pri čemer je leto pravice neprenosljiva pravica vsakega od staršev.

Na novo so urejene pravice za socialne starše (ki otroka dejansko negujejo in varujejo), ki jih izenačujemo z biološkimi. Zakon uvaja nadomestilo za čas dojenja eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra.

Zakon predvideva možnost podaljšanja pravice do starševskega dodatka zaradi rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenosti, če starša ob rojstvu otroka že varujeta in vzgajata vsaj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole…. Zakon dviga dodatek k otroškemu dodatku za otroke v enostarševski družini iz 10% na 30% (kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema) . Pravice do družinskih prejemkov, razen pravice do dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino, veljajo za otroke do starosti 18. let, pravice, ki so bile vezane na starost otroka 6 ali 8 oziroma 10 let, pa zakon poenoti na končan prvi razred.

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)