Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so sprejeli Zakon o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se dopolnjuje karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

S sprejeto novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se implementira zaveza vlade iz Dogovora o načinu realizacije V. točke Stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Realizacija tega dogovora je tudi del zavez iz parafiranega Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.

Glavni cilj zakona je dopolniti karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja in omogočiti nadaljnji karierni razvoj z uvedbo četrtega naziva – višji svetnik. V skladu z veljavnim zakonom lahko zaposleni napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik, z izjemo vzgojitelja-pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok, ki lahko napreduje samo v naziva mentor in svetovalec.

Vir in več informacij: MIZŠ, 28. 10. 2022

(Skupno 47 obiskov, 1 današnjih obiskov)